Prisliste

MedlemsKontoret.dk ApS

Professionel administration for klubber og foreninger

Prisliste


Vejl. priser inkl. moms pr. 1/1-2019:

MedlemsadministrationOprettelse af medlemsadministration:

2.500

kr

Grundydelse pr. klub/forening:

300

kr/måned

Medlemsdatabase:

0,50

kr/måned pr. medlem

Opkrævning via Betalingsservice*:

10

kr/opkrævning

Betalingspåmindelser via Betalingsservice*:

10

kr/påmindelse

Kortbetaling ved indmeldelse af medlem**:

10

kr/betaling

Bogføring af bilag inkl. regnskab:

15

kr/bilag

Vedr. medlemsadministration


Se også priseksempler


Kontakt venligst MedlemsKontoret.dk vedr. rabatter iht. storkunde-ordningen samt priser for eksperthjælp og andre produkter og services.


*) Hertil kommer NETS gebyr for Betalingsservice, som NETS automatisk hæver på foreningens bankkonto. Gebyret udgør 5,32-7,12 kr pr. opkrævning afhængigt af medlemmernes betalingsform. Læs mere om kontingentopkrævning via NETS på vores FAQ under fanen Info.


**) Hertil kommer gebyr til bank, som banken hæver direkte på foreningens bankkonto.Oprettelse til medlemsadministration

Omfatter alt, hvad der kræves for at komme i gang hos MedlemsKontoret.dk. Herunder bl.a.:


 • samtaler om foreningens ønsker til samarbejdet
 • oprettelse i MedlemsKontorets it-system
 • registrering hos Winkas Pro
 • opsætning af medlemsdatabase og import af medlemmer hertil
 • programmering af regelsæt for kontingentopkrævning
 • tilmeldinger til NETS (Betalingsservice) og Quickpay
 • fastlæggelse og indkodning af kontoplan og bogføringsregler
 • instruktion af foreningens kontaktpersonerGrundydelse for medlemsadministration

Betales af alle MedlemsKontorets klubber og foreninger og er med til at dække de løbende udgifter, som MedlemsKontoret.dk har ved at have en klub/forening som kunde. Grundydelsen omfatter bl.a. følgende:


 • Telefonisk Hotline for klubbens/foreningens kontaktpersoner
 • Løbende sikker opbevaring og sikkerhedskopiering af klubbens/foreningens data
 • MedlemsKontorets månedlige afgift pr. klub/forening til WinKAS Pro, som bl.a. dækker vores løbende programopdateringer
 • Bidrag til dækning af MedlemsKontorets løn-, lokale-, it- og andre omkostninger


Tlf: 81 10 17 20 hverdage 10-16 samt mandag + torsdag 18-20    Mail: info@medlemskontoret.dk