Kontingentopkrævning

MedlemsKontoret.dk ApS

Professionel administration for klubber og foreninger

Kontingentopkrævning via Betalingsservice


Kontingentopkrævning til 10 kr/opkrævning + Betalingsservice gebyr

(Forudsætter Oprettelse og Grundydelse - se Prisliste)


  • Opkrævning sker automatisk og til tiden
  • Betalingsservice, eller brev med indbetalingskort
  • Rykkerlister kan genereres automatisk
  • Rykkere kan udsendes automatisk
  • Kontingentindbetalinger registreres og bogføres automatisk
  • Betalingsservice-aftaler og tidsfrister for indsendelse af datalister klarer MedlemsKontoret.dk
  • Telefonisk hotline (Grundydelse)


(vis detaljer)

Tlf: 81 10 17 20 hverdage 10-16 samt mandag + torsdag 18-20    Mail: info@medlemskontoret.dk