Prisliste

MedlemsKontoret.dk ApS

Professionel administration for klubber og foreninger

Prisliste

 

Vejl. priser inkl. moms pr. 1/1-2019:

Medlemsadministration

 

 

Oprettelse af medlemsadministration:

2.500

kr

Grundydelse pr. klub/forening:

300

kr/måned

Medlemsdatabase:

0,50

kr/måned pr. medlem

Opkrævning via Betalingsservice*:

10

kr/opkrævning

Betalingspåmindelser via Betalingsservice*:

10

kr/påmindelse

Kortbetaling ved indmeldelse af medlem**:

10

kr/betaling

Bogføring af bilag inkl. regnskab:

15

kr/bilag

Vedr. medlemsadministration

 

Se også priseksempler

 

Kontakt venligst MedlemsKontoret.dk vedr. rabatter iht. storkunde-ordningen samt priser for eksperthjælp og andre produkter og services.

 

*) Hertil kommer NETS gebyr for Betalingsservice, som NETS automatisk hæver på foreningens bankkonto. Gebyret udgør 5,32-7,12 kr pr. opkrævning afhængigt af medlemmernes betalingsform. Læs mere om kontingentopkrævning via NETS på vores FAQ under fanen Info.

 

**) Hertil kommer gebyr til bank, som banken hæver direkte på foreningens bankkonto.

 

 

Oprettelse til medlemsadministration

Omfatter alt, hvad der kræves for at komme i gang hos MedlemsKontoret.dk. Herunder bl.a.:

 

 • samtaler om foreningens ønsker til samarbejdet
 • oprettelse i MedlemsKontorets it-system
 • registrering hos Winkas Pro
 • opsætning af medlemsdatabase og import af medlemmer hertil
 • programmering af regelsæt for kontingentopkrævning
 • tilmeldinger til NETS (Betalingsservice) og Quickpay
 • fastlæggelse og indkodning af kontoplan og bogføringsregler
 • instruktion af foreningens kontaktpersoner

 

 

Grundydelse for medlemsadministration

Betales af alle MedlemsKontorets klubber og foreninger og er med til at dække de løbende udgifter, som MedlemsKontoret.dk har ved at have en klub/forening som kunde. Grundydelsen omfatter bl.a. følgende:

 

 • Telefonisk Hotline for klubbens/foreningens kontaktpersoner
 • Løbende sikker opbevaring og sikkerhedskopiering af klubbens/foreningens data
 • MedlemsKontorets månedlige afgift pr. klub/forening til WinKAS Pro, som bl.a. dækker vores løbende programopdateringer
 • Bidrag til dækning af MedlemsKontorets løn-, lokale-, it- og andre omkostninger

 

Tlf: 81 10 17 20 hverdage 10-16 samt mandag + torsdag 18-20 Mail: info@medlemskontoret.dk